Home >  Cat > History >> ตำราแมวไทย

ประวัติทั่วไป | ตำราแมวไทย

ลักษณะแมวดีให้คุณตามตำราสมุดข่อยโบราณ 17 ชนิด
ตำราแมวไทยที่เป็นสมุดข่อยโบราณนี้ เป็นตำราแมวที่เก่าแก่ที่สุดของไทย สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ ไม่ระบุว่าใครเป็นผู้แต่งและแต่งขึ้นในสมัยใด ในสมุดข่อยจะประกอบไปด้วยโคลงกลอน พร้อมรูปวาดสีของแมวแต่ละชนิดด้วย แต่รูปข้างล่างนี้ ไม่ใช่รูปในสมุดข่อยแต่เป็นรูปที่เขียนขึ้นมาใหม่ครับ

     วิลามาเลศพื้น
ขนดังดอกเลาราย
โคนขนเมฆมอปลาย
ตาดั่งน้ำค้างย้อย     
พรรณกาย
เรียบร้อย
ปลอมเศวต
หยาดต้องสัตบง

แมวมาเลศ
เรียกอีกชื่อว่าแมวดอกเลา ลำตัวมีสีขี้เถ้าหรือสีสวาด บางตัวอาจมีขาวแซมกลายเป็นสีดอกเลา (สีคล้ายเมฆก่อนฝนตก) มีดวงตาสีเหลืองอำพัน เลี้ยงไว้จะมีความสุข เป็นที่รักใคร่
     เฉิดโฉมศุภลักษณ์ล้ำ
สีดังทองแดงฉัน
แสงเนตรเฉกแสงพรร
กันสรรพโทษแคล้ว
วิลาวรรณ
เพริศแพร้ว
โณภาส
สิ่งร้ายคืนเกษม

แมวศุภลักษณ์
เรียกอีกชื่อว่าแมวทองแดง มีสีทองแดงหรือน้ำตาลแดงเข้มทั่วตัว ดวงตาสีเหลืองใสเป็นประกาย ผู้ใดเลี้ยงไว้มีแต่จะเพิ่มยศยิ่งขึ้นไป
     ปากบนหางสี่เท้า
แปดแห่งดำดุจปอง
สีเนตรดั่งเรือนรอง
นามวิเชียรมาศไซร้
โสตสอง
กล่าวไว้
นาคสวาดิ ไว้เอย
สอดพื้นขนขาว

แมววิเชียรมาศ
สีพื้นเป็นสีขาวหม่น และมีแต้มสีดำ (ที่จริงคือน้ำตาลเข้มมาก) ที่หน้า หาง เท้าทั้ง4 หูทั้ง2 และอวัยวะเพศด้วย รวมเป็นเก้าแห่ง (ในโคลงกลอนบอก 8 เพราะไม่รวมแต้มที่อวัยวะเพศ) ดวงตาสีฟ้าสด เลี้ยงไว้จะนำโชคลาภมาให้
     ขนดำแซมเศวตสิ้น
ขนคู่โลมกายบาง
ทรงระเบียบเรียบสำอาง
ตาดั่งแสงหิ่งห้อย
สรรพางค์
แนบน้อย
เรียวรุ่น งามนา
เปรียบน้ำทองทา

แมวแซมเศวต
มีขนสีดำแซมสีขาวเล็กน้อย ขนบางและสั้น ร่างเพรียว ดวงตาสีเขียว มีคุณด้านใดไม่ได้บอกไว้
     สมยานามชาติเชื้อ
กายดำสิทธิสามรรถ
ฟันเนตรเล็บลิ้นทัด
หางสุดเรียวยาวน้อม
นิลรัตน์
เลอศพร้อม
นิลคู่ กายนา
นอบโน้มเสมอเศียร

แมวนิลรัตน์
สีดำสนิททั้งตัวไม่ว่าจะเป็นขน ตา เล็บ ลิ้น ฟัน หางเรียว เลี้ยงไว้จะได้ทรัพย์สินเงินทอง
     นามสิงหเสพย์ชื่อเชื้อ
ขาวที่ริมปากราย
เวียนเถลิงศอสังข์ปลาย
ตาดั่งสีรงย้อม
ดำกาย
รอบล้อม
นาสิก อยู่แฮ
หยาดน้ำจางแสง
แมวสิงหเสพย์
มีขนสีดำ แต่มีด่างชาวที่จมูก รอบปากและรอบคอ ดวงตาสีเหลืองทอง เลี้ยงไว้จะได้ทรัพย์สินเงินทอง และจะมีสุข
     สลับดวงคอศิระต้น
สองไหล่กำหนดทั้ง
มีโลมดำบดบัง
เก้าแห่งดำดุจม้า
ขาหลัง
บาทหน้า
ปลายบาท สองแฮ
ผ่านพื้นขาวเสมอ
แมวเก้าแต้ม
สีพื้นสีขาวแต้มด้วยสีดำนับรวมทั้งหมด 9 แต้ม (เดิมในตำราให้กำหนดแต้มดังในรูป)  เลี้ยงไว้ค้าขายดี เจริญรุ่งเรือง
     ราวคอทับถงาดท้อง
ขาวตลอดหางดู
มีเศวตสี่บาทตรู
นามวิลาศงามคล้าย
สองหู
ดอกฝ้าย
สองเนตร เขียวแฮ
โภคพื้นกายดำ
แมววิลาศ
สีพื้นสีดำ มีแต้มสีขาวที่หูทั้ง 2 เท้าทั้ง 4 แต้มเป็นเส้นตรง 2 แห่งคือ ตั้งแต่คอถึงปลายหาง และตั้งแต่ปากล่างถึงท้อง เลี้ยงไว้จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สิน
     สมยากาเยศย้อม
ชื่อรัตนกัมพลหวัง
ดำรัดรอบกายจัง
ตาดั่งเนื้อทองได้
สีสังข์
ว่าไว้
หวัดอก หลังนา
หักน้ำเนียนแสง
แมวรัตนกำพล
สีขาวนวล มีแต้มสีดำเป็นวงแหวนพาดรัดรอบลำตัว ตาสีทอง เลี้ยงไว้จะได้อำนาจ ยศถาบรรดาศักดิ์
     หนึ่งนามกรอบแว่นพื้น
ขนดำเวียนวงตา
เหนือหลังดั่งอานอา
งามดั่งวงหมึกพร้อม
เศวตผา
เฉกย้อม
ชาชาติ
อยู่ด้าวใดแสวง
แมวกรอบแว่นหรืออานม้า
สีพื้นสีชาวแต่มีแต้มสีดำกลางหลัง ดูแล้วคล้ายอานม้า และแต้มดำบริเวณรอบดวงตาเหมือนใส่แว่น เลี้ยงไว้จะมีชื่อเสียง แต่หาได้ยาก
     มุลิลาปรากฏแจ้ง
ใบโสตสองเศวตปาน
สีตาผกาบาน
หางสุดโลมดำถ้วน
นามสมาน
ปักล้วน
เบญจมาศ เหลืองนา
บาทพื้นกายเศียร
แมวมุลิลา
สีพื้นสีดำ แต้มขาวที่หูทั้ง 2 ข้าง ดวงตาสีเหลือง พระสงฆ์ควรเลี้ยง จะทำให้ศึกษาเรียนรู้ธรรมได้ดียิ่งขึ้น
     นิลจักรบอกชื่อช้อย
กายดุจกลปิกกา
เศวตรอบรัดกรรฐา
เนาประเทศได้แม้  
ลักขณา
เทียบแท้
โดยที่
ดั่งนี้ควรถนอม
แมวนิลจักร
สีพื้นเป็นสีดำ มีแต้มสีขาวรอบคอเหมือนใส่สร้อย เลี้ยงไว้จะได้เงินทองทรัพย์สิน
     มีนามกระจอกนั้น
กายดำสีสรรพสม
ขนขาวเฉกเมฆลม
ตาประสมสีชื้น
ตัวกลม งามนา
สอดพื้น
ลอยรอบ ปากแฮ
เปรียบน้ำรงผสาน
แมวกระจอก
ลำตัวอ้วนกลม สีพื้นสีดำมีแต้มขาวเฉพาะบริเวณปาก ดวงตาสีเหลืองทอง เลี้ยงไว้จะได้ทั้งเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์
     ปัดเศวตลักษณะนั้น
ขาวตลอดหางนา
ระลุมเฉกสลับตา
ตาดั่งคำทรายล้อม
ปลายนา สาแล
ยากพร้อม
กายเฟ็ด เดียวแฮ
บุษยน้ำพลอยเหลือง
แมวปัดเศวตหรือปัดตลอด
สีพื้นสีดำ มีแต้มขาวยาวตั้งแต่ปลายจมูก ผ่านหลังไปถึงปลายหาง ดวงตาสีบุษราคัม (พลอยสีเหลือง) เลี้ยงไว้จะมีชื่อเสียงเกิดแก่วงศ์ตระกูล
     มีนามการเวกพื้น
ศรีสรลักษณนำ
สองเนตรเลื่อมแสงคำ
สันจมูกสีเศวตไซร้
กายดำ
แนะไว้
คือมาศ
ดุจแม้นแบบเขียน
แมวการเวก
มีสีพื้นเป็นสีดำ มีแต้มขาวเฉพาะตรงสันจมูกเท่านั้น ดวงตาสีอำพัน เลี้ยงไว้จะมีโชคลาภและยศ
     จตุบทหมดเฟ็ดน้อม
โลมสกลกายแสง
สี่บาทพิศเล่ห์แฝง
ตาเลื่อมสีเหลืองคล้าย
นามแสดง ไว้นา
หมึกล้าย
ลายเศวต
เช่นแม้นดอกโสน
แมวจตุบท
สีพื้นสีดำ มีแต้มขาวที่ขาและเท้าทั้ง 4 และแต้มยาวตั้งแต่หน้าอกถึงท้อง ดวงตาสีเหลือง เชื้อพระวงศ์ฝ่ายราชินีเท่านั้นจึงควรเลี้ยง
     กายดำคอสุดท้อง
ตาดั่งสีบวบกล
โกญจาพจน์นิพนธ์
ปากและหางเรียวแฉล้ม
ขาขน เลอียดเฮย
ดอกแย้ม
นามกล่าว ไว้นา
ทอดเท้าคือสิงห์
แมวโกญจา
สีดำสนิททั้งตัว (เฉพาะขน) ขนละเอียด หน้ายาว หางยางเรียว เท้าเหมือนเท้าสิงโต เวลาเดินท่าทางเหมือนสิงโต ดวงตาสีทองอ่อน ๆ เลี้ยงไว้จะมีอำนาจ
ลักษณะแมวร้ายให้โทษตามตำราสมุดข่อยโบราณ 6 ชนิด

     ตัวขาวตาเล่ห์ย้อม
หนึ่งดั่งโลหิตทา
ปลอมลักคาบมัศยา
ชื่อทุพพลเพศให้
ชานสลา
เนตรไว้
ทุกค่ำ คืนแฮ
โทษร้อนแรงผลาญ
แมวทุพพลเพศ
ขนสีขาวหม่น หางหงิกงอ ดวงตาสีแดง ขี้ขโมย เลี้ยงไว้จะเกิดความเดือดร้อน
     มีพรรณพยัคฆ์เพศพื้น
ขนดั่งชุบครำเกลือ
สีตาโสดแสงเจือ
เสียงดั่งผีโป่งร้อง
ลายเสือ
แกลบกล้อง
เจิมเปือก ตมแฮ
เรียกแคว้นพงไศล
แมวพรรณพยัคฆ์
ก็คือแมวลายเสือธรรมดานั่นเอง แต่จะเป็นเสือดำ-เขียว และดำ-แดงเท่านั้น ขนหยาบ ดวงตาสีแดงดั่งเลือด เสียงน่าเกลียดดั่งเสียงผีโป่ง เลี้ยงไว้จะเกิดความเดือดร้อน
     ปีศาจจำพวกนี้
เกิดซึ่งลูกออกกิน
หางขดดั่งงูดิน
ขนดูสากสยายเส้น
อาจิณ โทษนา
ไป่เว้น
ยอบขนด
ซูบเนื้อยานหนัง
แมวปีศาจ
เป็นแมวตัวเมียที่คลอดลูกออกมากี่ตัว ก็กินจนหมด ผอม หนังยาน ขนหยาบ ดวงตาสีแดง หางขอดหงิกงอ เลี้ยงไว้จะเดือดร้อน (ในรูปปากกินลูกแมวอยู่นะครับ ทีแรกผมนึกว่าหนูซะอีกครับ)
     หินโทษโหดชาติเชื้อ
เกิดลูกตายออกมา
สันดานเพศกายปรา
ภัยพิบัติพานต้อง
ลักขณา
แต่ท้อง
กฎโทษ อยู่แฮ
สิ่งร้ายมาสถาน
แมวหินโทษ
เป็นแมวตัวเมีย มีขนสวยงาม แต่คลอดลูกตายตั้งแต่ในท้องเสมอ เลี้ยงจะเกิดภัยพิบัติแก่เจ้าของและบ้านเรือน
     มักนอนยุ้งอยู่ซุ้ม
เห็นแต่คนเดินชาย
กอบเพลิงกำหนดหมาย
ทรลักษณชาติเชื้อร้าย
ซ่อนกาย
วิ่งคล้าย
นามบอก ไว้เอย
โทษแท้พลันถึง
แมวกอบเพลิง
ชอบอยู่ตามยุ้งข้าวหรือตามป่า เมื่อพบคนจะวิ่งหนี เลี้ยงไว้จะให้โทษแก่เจ้าของ
     เหน็บเสนียดนามโทษร้าย
ค่างที่ทุยหางเห็น
ทรงรูปพิกลเบญ
แมวดั่งนี้อย่าไว้
เริงเข็ญ
โหดร้าย
จาเพศ
ถิ่นบ้านเสียศรี
แมวเหน็บเสนียด
โคนหางด่าง รูปร่างพิกลพิการ มักเอาหางซ่อนไว้ใต้ก้นเวลานั่ง เลี้ยงไว้จะเสื่อมเสียวงศ์ตระกูล

 

| Home | History | Habit | Breeds | Health | Relax |

back to cat

Back to cat

Best view at 800 X 600 pixels, IE 4.0 or better, Microsoft Sans Serif font type, smaller or smallest font size.